Registracija novog člana

GDPR

Privola o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka

Ministarstvo poljoprivrede, kao voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci poslani na mrežnu stranicu www.nrm.hr i da će biti obrađeni.

Ministarstvo poljoprivrede poštuje privatnost članova Nacionalne ruralne mreže te osobne podatke članova Nacionalne ruralne mreže koristi isključivo za potrebe navedene u ovoj privoli.

Prihvaćanjem ove privole smatra se da, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) od 27. travnja 2016., slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka ustupljenih Ministarstvu poljoprivrede putem ove mrežne stranice, u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Davanje podataka je dobrovoljno, stoga ovu privolu niste dužni prihvatiti, niti unositi svoje osobne podatke u prijavnu formu na ovoj mrežnoj stranici.

Po prihvaćanju ove privole, i unosom Vaših osobnih podataka isti će biti obrađeni radi omogućavanja pristupa aktivnostima Nacionalne ruralne mreže, istraživanja stavova i mišljenja članova Nacionalne ruralne mreže, slanja informacija i promotivnih materijala vezanih uz aktivnosti Nacionalne ruralne mreže te povezivanje i umrežavanje članova Nacionalne ruralne mreže. Obradi osobnih podataka u marketinške svrhe možete se svakodobno usprotiviti.

Ministarstvo poljoprivrede jamči članovima Nacionalne ruralne mreže privatnost i sigurnost svih zaprimljenih podataka te se oni nipošto neće davati na uvid trećim osobama, posebice bez izričitog pristanka člana, osim u slučajevima kada to nalažu zakonske obaveze. Osobni podaci članova Nacionalne ruralne mreže čuvat će se u bazi podataka članova Nacionalne ruralne mreže. Popis članova Nacionalne ruralne mreže koji su potvrdili privolu se objavljuje na mrežnoj stranici Nacionalne ruralne mreže (www.nrm.hr), a objavljuju se naziv člana i kontakt podaci člana.

Svi djelatnici Ministarstva poljoprivrede odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Sukladno članku 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) od 27. travnja 2016., u svakom trenutku možete povući privolu. Povlačenje privole možete podnijeti elektroničkim putem na mrežnoj stranici www.nrm.hr.

Ako se osobni podaci člana Nacionalne ruralne mreže promijene ili ako član Nacionalne ruralne mreže više ne želi biti njezin član, omogućeno je ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje osobnih podataka koje posjedujemo. Navedeno se može podnijeti elektroničkim putem na mrežnoj stranici www.nrm.hr.

Izađi